دکترمنصورمعصومی
سرطان بیضه

سرطان بیضه

سرطان بیضه چیست؟  رشد غیرطبیعی سلول‌های بیضه را داریم که باعث ایجاد بدخیمی در بیضه می‌شود. تومورهای بیضه نسبتا غیرشایع هستند و فقط 1 تا2درصد تومورهای بدخیم مردان را تشکیل…